Vad är B-Vitamin?

B-vitamin är en av de vitaminer som kan hittas i ett flertal olika livsmedel. Från början trodde man att alla dessa vitaminer var samma ämne men man har senare sett att det är åtta separata ämnen.

Kopplad till bristsjukdomar

Kopplingen mellan B-vitamin och så kallade bristsjukdomar (sjukdomar som uppstår på grund av brist av en vitamin, mineral m.m.) hittades redan under 1800-talet. Då började man se koppling mellan bristen på vitamin och uppkomsten av beriberi och pellagra

Borttagna vitaminer skapar hål i kedjan

Under vissa perioder fanns det fler än åtta ämnen som klassades som B-vitamin. Med tiden insåg man däremot att några av dessa inte uppfyllde kravet på vitamin, dvs livsnödvändiga ämnen som kroppen inte kan producera. Detta gör att det idag finns ”hål” i sifferkedjan. Exempelvis finns inte vitamin B4 och B8 längre.

B-vitamin i kroppen

Vitaminer har alltid en fundamental funktion i kroppen. För B-vitaminer handlar det om att stimulera ämnesomsättningen, fungera i processen för celldelning och skapa ett bättre immunförsvar. Med en brist på B-vitamin kan alltså immunförsvaret försvagas vilket lättare gör att vi får sjukdomar. Utöver det finns sjukdomar som tydligt kan kopplas mot brist på B-vitamin. Bristen kan variera något beroende på vilken B-vitamin det handlar om. Mildare och vanligare symtom på B-5-vitaminbrist är trötthet, depression, hypoglykemi m.m.

Även alkoholmissbruk kan skapa brist på B-vitamin i kroppen. Visserligen är öl bryggt på säd (som har mycket B-vitamin) men etanolen som finns i den färdiga drycken minskar kroppens möjlighet att ta upp B-vitamin. Detta i den grad att de som frekvent dricker mycket alkohol kan få bristsjukdomar. I dessa fall exempelvis Korsakoffs sjukdom.

B-vitamin i maten

Störst mängd av B-vitamin hittas i kött och spannmål och eftersom vitaminen finns i ett flertal livsmedel är det mycket sällan som människor får brist på denna vitamin. Däremot finns det undantag. Vitamin B12 är nämligen den enda av B-vitaminerna som inte kan hittas inom växtriket. Det betyder att veganer inte får i sig B12 på samma sätt som andra. Det finns däremot livsmedel som har berikats med B12 av just denna anledning. Genom att köpa dessa livsmedel kan veganerna få sig B12 utan att behöva köpa specifikt kosttillskott.

Det finns även energidrycker som marknadsförs med att de har B-vitamin. Det är, som nämnts, däremot ytterst få som får denna brist och skulle läkare ordinera intag bör detta i så fall ske genom andra produkter än energidryck.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *